Virtuální prohlídka +420 494 661 237 Servis age@age.cz
czech arrow

Vzájemná spolupráce AGE s.r.o. a PAWLICA s.r.o funguje!


S novým rokem přichází nové projekty! Vzájemná synergie našich společností přinesla realizaci investice do chovu prasat pro ZD Unčovice.

V Rozvadovicích bude nová bezstelivová stáj pro ustájení prasat ve výkrmu

Investor ZD Unčovice je dlouhodobým partnerem společnosti PAWLICA s.r.o. ze skupiny PAWLICA EXPORT a.s. ,jejíž součástí jsme se stali v roce 2019, kdy rozšířila svoje podnikatelské aktivity i do oblasti živočišné výroby.

ZD Unčovice, kterému PAWLICA s.r.o. v minulosti realizovala dvouetapovou kompletní posklizňovou linku v Unčovicích a Nákle, je oslovil s požadavkem o rozšíření výkrmu prasat na středisku Rozvadovice. ZD Unčovice mají uzavřený obrat stáda v živočišné výrobě v produkci prasat. Jejich snahou se tak stala potřeba rozšířit svůj stávají výkrm o dalších 1984 kusů prasat.

Naše společnost úspěšně realizuje stavby moderně vybavených hal „na klíč" nebo na přání zákazníka dodáváme jednotlivé systémy do již existujících provozů. Vlastníme také moderní robotickou výrobu ocelových hal a výrobu hrazení pro prasata, stali jsem se tedy dodavatelem i pro tuto investiční realizaci v Rozvadovicích.

Po dlouhých 2,5 letech bylo vyřízeno stavební povolení. Na podzim minulého roku 2023 investor schválil investici do vybudování souboru stavebních objektů i bezstelivovou stáj pro ustájení prasat ve výkrmu pro celkem 1984ks prasat včetně dodávky technologií.

Haly pro chov prasat na míru

Celá investice se skládá z

  • Objektu výkrmny prasat
  • Objektu přečerpávací nádrže
  • Nadzemní zastřešené kejdové jímky
  • 5 kusů sil na uskladnění a přípravu krmných směsí ROXELL
  • Okolních zpevněných ploch
  • Akumulační nádrže na dešťovou vodu
  • Vsakovacího tělesa dešťových vod

Hlavní objekt výkrmny o rozměru 30,8 x 60,45 m je vyvedený ocelovou pozinkovanou konstrukcí, která je vlastním konstrukcí společnosti AGE s.r.o. Konstrukce je opláštěna PIR panely, abychom dosáhli potřebných izolační parametrů. Odkanalizování hal bude podroštové, kanály s odvodem do přečerpávací jímky a z ní čerpány do akumulační nadzemní zastřešené kejdové jímky.

Dodávané technologie

AGE s.r.o. dodává kompletní technologie pro výkrm prasat. Technologie ustájení, napájení, krmení, vytápění, vysokotlaké chlazení a ventilace centrálním ventilačním kanálem.

Konkrétně bude hala vybavena vzduchotechnickým ventilačním kanálem ve spojení s nejmodernější biologickou pračkou na vodní bázi na trhu INNO+ verze Porcus HighCube, která zamezuje vzniknutí zápachu do okolí objektu výkrmny.

Welfare zvířat bude zajistěn pomocí nejmodernějším krmným systémem Blu´Hox, který bude zásobován pomocí dopravníků Roxell typu Discaflex a Multiflex.

Prasata budou v rámci výkrmny organizována v 10 sekcích po 8 kotcích. Organizace kotců je pomocí prvků hrazení, které AGE s.r.o. samo vyrábí ve svém výrobním závodě.

Více o technologiích pro prasata

Řídící jednotka AGE VENT – PIGS

O bezpečnost a patřičné přírůstky se stará nejmodernější řídící jednotka AGE-VENT PIGS. Tato jednotka je vlastním výrobkem AGE s.r.o. oceněná Zlatou medailí veletrhu ANIMAL TECH 2023. Jednotka obstará ventilaci, krmení, napájení i osvětlení v sekčním chovu prasat. Přináší nový přístup k řízení stájí rozdělených do více oddělení. Jedna řídící jednotka tak uřídí až dvanáct sekcí stáje. Nastavení pokrývá celý turnus, obsluha fakticky nemusí do řízení ventilace zasahovat, což eliminuje chyby lidského faktoru.

Jsme rádi, že se podílíme na realizaci této investice do chovu prasat, která bude zahájena ve druhé polovině března!

AGE a PAWLICA tým

Více o AGE-VENT PIGS

Sledujte nás - Facebook

Dejte o nás vědět...

soc soc