Virtuální prohlídka +420 494 661 237 Servis age@age.cz
czech arrow
AGE-VENT PIGS

AGE-VENT PIGS

Obstará až 12 <BR>nezávislých oddělení stáje

Obstará až 12
nezávislých oddělení stáje

Funkce časového<BR>i adlibitního krmení

Funkce časového
i adlibitního krmení

Možnost centrální <BR>i individuální ventilace

Možnost centrální
i individuální ventilace

Řídící jednotka AGEVENT PIGS obstará ventilaci, krmení, napájení
i osvětlení v sekčním chovu prasat.

scroll
HLAVNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI Ventilace Krmení a napájení Osvětlení
AGE-VENT PIGS

DÍKY ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE AGE-VENT PIGS BUDE ŘÍZENÍ VENTILACE VE STÁJI HRAČKOU

Řídící jednotka AGEVENT PIGS obstará ventilaci, krmení, napájení i osvětlení v sekčním chovu prasat. Přináší nový přístup k řízení stájí rozdělených do více oddělení. Jedna řídící jednotka tak uřídí až dvanáct sekcí stáje. Nastavení pokrývá celý turnus, obsluha fakticky nemusí do řízení ventilace zasahovat, což eliminuje chyby lidského faktoru. Jednotka pak sama vyhodnocuje a adaptivně přizpůsobuje parametry v jednotlivých odděleních stáje. Stejně jako ostatní jednotky řady AGEVENT je i tato kompatibilní s nadstavbou AGE MONITOR. Díky vzdálené správě přes PC i mobilní telefon získá farmář komplexní přehled o fungování a stavu jeho chovu zvířat, spotřeby krmení, napájení a osvětlení.

 • Jednoduché ovládání
 • Jedna řídící jednotka řídí až 12 oddělení v hale
 • Jednotka řídí ventilaci, napájení, krmení a osvětlení ve všech odděleních
 • Možnost centrální i individuální ventilace jednotlivých oddělení
 • Korekce ventilace měřícími vrtulemi
 • Nezávislé topení pro každé oddělení
 • Měření spoTřeby vody v každém oddělení
 • Vzdálený přístup přes mobilní telefon, tablet nebo počítač
 • Ovládání v českém jazyce
 • Individuální receptura podle krmné křivky a stáří zvířat
 • Možnost míchání až pěti krmných směsí
 • Individuální receptura podle krmné křivky a stáří zvířat
 • Až 99 nezávislých krmítek
 • Funkce časového i adlibitního krmení
 • Komplexní historie spotřeb
 • Řízení osvětlení v závislosti na krmení nebo individuálně pro každé oddělení
 • Kompatibilní s nadstavbou AGE MONITOR v provedení Server i Cloud

Ventilace

 • Jedna řídící jednotka obstará až 12 nezávislých oddělení stáje.
 • Nastavení pro celý turnus. Obsluha tak fakticky nemusí do řízení ventilace zasahovat, což eliminuje chyby lidského faktoru.
 • Možnost centrální i individuální ventilace.
 • Centrální ventilace využívá společný odvod vzduchu s měřícími vrtulemi v odděleních a řízením průtoků pomocí AQC klapek.
 • Individuální ventilace umožňuje na každém oddělení vlastní nezávislé ventilátory a klapky.
 • Adaptivní a nezávisle topení pro každé oddělení. Jednotka sama hlídá doběh jednotlivých topidel a přizpůsobuje nastavení tak, aby zbytečně nepřetápěla.

Krmení a napájení

 • Možnost až 99 nezávislých krmítek přiřazených do jednotlivých oddělení.
 • Funkce časového i adlibitního krmení.
 • Individuální receptura podle krmné křivky a stáří zvířat. Každé z krmítek je tak možné zakrmit vhodnou recepturou odpovídající aktuálnímu naskladnění zvířat.
 • Systém umožňuje plynulé prolínání receptur. V čase je tak možné postupně přecházet z jedné receptury na druhou, aniž by bylo nutné recepturu průběžně korigovat.
 • Míchání až pěti krmných směsí a surovin. Samotné míchání je pak realizováno pomocí míchadla nebo pravidelným vrstvením ve vážící násypce a následným promícháním v krmném dopravníku.
 • Jednotlivá sila mohou být opatřena vlastním tenzometrickým vážením nebo lze jejich spotřebu měřit odpočtem z vážené násypky. V obou případech má farmář přehled o množství naskladněného krmiva.
 • Adaptivní řízení dopravníků umožňuje velmi přesné dávkování. Systém se průběžně učí, aby jednotlivé dávky byly co nejpřesnější.
 • Komplexní historie spotřeb. Farmář získá ucelený přehled o spotřebách jednotlivých komponent i receptur pro každé krmítko, oddělení i stáj. Spotřeby pak vidí jak pro jednotlivé zákrmy, jednotlivé dny tak i pro celý turnus.

Osvětlení

 • Nezávislé řízení osvětlení pro každé oddělení.
 • Možnosti vlastního časového plánu spínání světel nebo řízení v závislosti na krmení.
 • Světla jsou pak synchronizována v závislosti na krmení jednotlivých oddělení.

Sledujte nás - Facebook

Dejte o nás vědět...

soc soc