Turn on Javascript!     +420 494 661 237     +420 602 411 747     virtuální prohlídka             Nabídky práce
 • Čeština
 • Angličtina
 • Polština
HALOVÉ TECHNOLOGIE
PRO DRŮBEŽ & PRASATA

Řídící jednotka AGE-VENT 300

Dobře fungující ventilační systém patří k základním faktorům výrazně ovlivňujícím výsledky chovu. AGE s.r.o. nabízí vlastní řadu řídících jednotek ventilace, které v kombinaci s ostatními vysoce kvalitními prvky ventilačního systému, jako jsou ventilační klapky, komíny a velkoprůměrové ventilátory, tvoří výborně fungující celek.

Řídící jednotka AGE-VENT byla vyvinuta firmou AGE speciálně pro účely řízení mikroklimatu a udržování jeho optimálních hodnot ve stájích pro drůbež a prasata. V letošním roce byl uveden na trh nejnovější model AGE-VENT 300 s dotykovým displejem, který na výstavě Animal Tech 2019 získal cenu Zlatá medaile.

Díky řídící jednotce AGE-Vent 300 bude řízení ventilace ve stáji hračkou


Ideální řešení jednotky umožňuje velmi snadné ovládání. Obsluha pouze upravuje vlastnosti mikroklimatu, jako je teplota, vlhkost vzduchu, obsah CO2. Jednotka následně sama řeší optimální cestu, jak požadovaných vlastností mikroklimatu v konkrétních podmínkách stáje dosáhnout. Přitom optimálně a v reálném čase reaguje na změny faktorů ovlivňujících mikroklima. Adaptivní vlastnosti jednotky zpětně analyzují provedené změny a nepřetržitě se přizpůsobují aktuální situaci. Jednotku je možné ovládat přes dotykový displej, počítač, mobilní telefon nebo tablet.

Jednotka řídí a koriguje ventilaci, krmení, napájení, vážení zvířat a osvětlení.

Ventilace

Řízení ventilace je nastaveno předem pro celý turnus. Obsluha tak fakticky nemusí do řízení ventilace zasahovat, což eliminuje chyby lidského faktoru. Obsluha má však možnost jemných korekcí požadovaného klimatu ve stáji.

Řídící jednotka sama vyhodnocuje a adaptivně přizpůsobuje ventilaci v závislosti na hodnotách klimatu (vnitřní a vnější teplota, CO2, vnitřní a vnější vlhkost, rosný bod a další).

 • Zónové řízení klapek a topidel. Možnost rozdělení haly až na 6 sekcí
 • Separátní řízení dalších topidel, což lze využít pro přitápění bioplynem
 • Možnost plynulé i pulzní ventilace
 • Tunelová ventilace. Jednotka sama vyhodnotí a přepíná mezi ventilací podtlakovou a tunelovou
 • Adaptivní pulzní chlazení
 • Řízení zvlhčování
 • Kalkulace nákladů na topení 

 

Krmení

 • Možnost vícero režimů krmení (časové krmení, časové dávkování, manuální dávkování, adaptivní míchání krmných směsí)
 • Dvě nezávislá krmení
 • Čtyři nezávislá sila
 • Historie spotřeby krmení
 • Spotřeba krmení v závislosti na tenzometrickém vážení nebo pulzním měření
 • Časové krmení s přesností na sekundy
 • Manuální dávkování s hlídáním dostatečného zůstatku v sile
 • Automatické dávkování zadané denním harmonogramem
 • Přesné adaptivní míchání dvou krmných směsí s možností korekcí v závislosti na váze zvířat a růstové křivce

 

Vážení zvířat

 • Dvě nezávislá vážení
 • Čtyři závěsné váhy
 • Vyšší přesnost díky průběžné korekci referenční váhy
 • Možnost průběžného sledování odchylky od růstové křivky a denního přírůstku
 • Korekce míchání krmné směsi v závislosti na váze zvířat a odchylce od křivky

 

Napájení                                                            Osvětlení

 • Časová restrikce řízení vody
 • Hlídání spotřeby vody
 • Řízení plynulého i reléového osvětlení
 • Zároveň lze řídit jedno plynulé a dvě reléová světla
 • Možnost korekce cílové teploty v závislosti na osvětlení stáje

 

 

 • Jednoduché ovládání
 • Měření jednotlivých úseků stáje
 • Měření pomocí až 13 teplotních čidel
 • Nastavení na konkrétní chov
 • Vzdálený přístup přes telefon, tablet nebo počítač
 • Záložní manuální ovládání přes rozvaděč
 • Alarmový systém
 • Ovládání v českém jazyce
 • Cenová dostupnost