Turn on Javascript!     +420 494 661 237     +420 602 411 747     virtuální prohlídka             Nabídky práce
  • Čeština
  • Angličtina
  • Polština
HALOVÉ TECHNOLOGIE
PRO DRŮBEŽ & PRASATA

Voliéry Bolegg Terrace

Pro dosažení nejlepších možných výsledků při produkci konzumních vajec je klíčové, aby si nosnice rychle našly cestu do voliérového systému. Umístění vody, krmení a snáškových hnízd musí odpovídat přirozenému chování nosnic. Ve fázi odchovu je třeba nosnice naučit vyskočit do různých úrovní, aby pak byly ve voliérovém systému schopny dostat se  k vodě a krmivu.

Rozsáhlé studie chování nosnic nás naučily, že se jim nejlépe daří v systému podobném jejich přirozenému prostředí. Tyto znalosti spolu se zkušenostmi partnerů společnosti Vencomatic vedly k vytvoření voliérových systémů se strategickým umístěním vody, krmiva, hnízd a hřadů. Kombinace s renomovanými snáškovými hnízdy Vencomatic zajišťuje nejvyšší jakost konzumních vajec. Jelikož se slepice ve voliérových systémech Vencomatic snadno vyznají, bude vaše hejno klidné a neuvidíte prakticky žádná vejce na podlaze.

Voliéry zajistí nosnicím lepší welfare a zlepší ekonomiku chovu 


Od jeho uvedení na trh bylo v Bolegg Terrace ustájeno více než 25 milionů drůbeže, což dokazuje velký úspěch tohoto voliérového systému. Bolegg Terrace je navržen ve formě stromu a žádný jiný systém není tak otevřený. Spolu s promyšleným rozmístěním hřadů je tím usnadněn vertikální pohyb slepic. Ty se mohou pohybovat v systému po celé jeho délce, aniž narazí na jakékoli překážky.
Hnízdo je umístěno v srdci systému Bolegg Terrace. Každé ráno slepice seskočí z hřadů, aby se napily, nakrmily a snesly vejce. Atraktivní, pohodlná a bezpečná hnízdní plocha minimalizuje počet vajec snesených mimo hnízdo.

Uspořádání systému Bolegg Terrace vytváří široké chodby bez překážek, jelikož se zvířata pohybují vertikálně. Nemusejí přelétávat z jedné řady do druhé. Tyto chodby a otevřený systém umožňují:

  • Dobrý vizuální přehled při každé kontrole
  • Optimální distribuci světla, která minimalizuje počet vajec na podlaze
  • Příjemné pracovní prostředí 
  • Možnost čištění s minipodavačem
  • Optimální životní podmínky pro nosnice