HALOVÉ TECHNOLOGIE
PRO DRŮBEŽ & PRASATA

Medikátory

Nepostradatelnou součástí napájecích systémů pro hospodářská zvířata jsou dávkovací čerpadla, neboli medikátory, kterými je možné zajistit přesné dávkování léčiv, probiotik, enzymů, vitamínů, minerálů a dalších látek do napájecí vody. Nabízíme špičková dávkovací čerpadla francouzské společnosti Dosatron s dlouholetou tradicí. Medikátor Dosatron používá jako jediný zdroj energie ke svému fungování tlak vody (není potřeba el. energie) a montuje se na přívodní vodovodní potrubí (přímo nebo na odbočku).

Proudící voda aktivuje Dosatron, který nasaje požadovaný procentní podíl koncentrátu. Uvnitř Dosatronu je koncentrát smíchán s vodou. Tlak vody tlačí roztok po proudu. Dávka koncentrátu je přímo úměrná objemu vody vstupujícímu do Dosatronu nezávisle na změnách průtoku nebo tlaku vody, které  mohou v hlavním potrubí nastat. Při zastavení průtoku vody přestane medikátor pracovat.

Dva nejpoužívanější medikátory v chovech hospodářských zvířat:

D25RE2

  • Plynule nastavitelné dávkování 0,2 - 2 % [1:500 - 1:50]
  • Průtok vody 10 l/h - 2,5 m3/h
  • Tlak vody 0,3 - 6 bar

 

D25RE5

  • Plynule nastavitelné dávkování 1 - 5 % [1:100 - 1:20]
  • Průtok vody 10 l/h - 2.5 m3/h
  • Tlak vody 0,3 - 6 bar

  • Plynule nastavitelné dávkování 0,2 - 2 % 
  • Průtok vody 10 l/h - 2,5 m3/h
  • Tlak vody 0,3 - 6 bar
  • Funguje bez potřeby elektrické energie