Virtuální prohlídka +420 494 661 237 Servis age@age.cz
czech arrow

Nová hala AGE pro rozmnožovací chov nosnic v Žabčicích


Právě v Žabčicích v Jihomoravském kraji, naše firma AGE s.r.o. působí jako subdodavatel. Zhotovujeme zde novou halu (hala C) pro rodičovský typ nosné drůbeže.

Pan Zbyněk Skácel je vedoucím technikem rozmnožovacích chovů společnosti INTEGRA, a.s., která je českým distributorem špičkových produktů divize nosnic společnosti Hendrix Genetics. Je lídrem v distribuci jednodenních kuřat ve více jak 20 zemích Evropy. Jejich násadová vejce kupují zákazníci z celého světa. Na farmě v Žabčicích v Jihomoravském kraji, naše firma AGE s.r.o. působí jako subdodavatel. Zhotovujeme zde novou halu (hala C) pro rodičovský typ nosné drůbeže. Začátkem března letošního roku jsme měli tu možnost si s panem Skácelem krátce promluvit.

První fáze revitalizace farmy

„Farma v Žabčicích je s aktuální kapacitou 50 600 ks naší největší farmou sloužící k výrobě násadových vajec pro produkci jednodenních kuřat nosného typu. Je to vlastně první farma, kde společnost INTEGRA, a.s. začínala s chovem rodičovských slepic. Naším cílem je původní haly z 60.let v rámci revitalizace nahradit moderními halami, které budou odpovídat současným trendům. V současné době tak zde skončila 1.fáze revitalizace a s tím související výstavba nové voliérové produkční haly s kapacitou 22 000 ks slepic a kohoutů“ představil farmu pan Skácel.

Důvody revitalizace a zlepšení ekonomiky chovu

„Hlavním důvodem bylo celkové zlepšení ekonomiky chovu, to znamená snížení pracovních nákladů, spotřeby energií a v neposlední řadě očekávání na celkové zvýšení produktivity a welfare chovaného hejna“ přibližuje důvody vedoucí technik s tím, že v další fázi projektu firma chce vybudovat i nové sociální zázemí pro zaměstnance s hygienickou smyčkou, které bude tzv. pod jednou střechou čímž přispějí také ke snížení zdravotních rizik.

Počátky vzájemné spolupráce

„Firmu AGE s.r.o. známe již dlouhou řadu let a také jsme společně realizovali mnoho projektů“ přiblížil pan Skácel historii spolupráce a zavzpomínal na první větší projekt jímž byla rekonstrukce dvou klecových hal na podestýlkové technologii právě na této farmě v roce 2010. Poté následovala rekonstrukce dalších čtyř hal opět na podestýlkové technologii na farmě Miroslav 1. Postupem času pak Integra a.s. začal ve spolupráci s AGE s.r.o. budovat voliérové technologie, ať to již byla odchovna kuřic v Napajedlech nebo dvě kompletní produkční haly na farmě Miroslav 2. 

Průběh výstavby

„Z důvodu nedostatku času na samotnou výstavbu, bylo nutné poměrně detailně vše naplánovat předem a zpracovat časová harmonogram, aby jednotlivé práce na stavbě přesně navazovaly“ popisoval přípravy pan Skácel a podotkl, že AGE s.r.o. jim s předstihem vyrobilo ocelovou konstrukci a zajistilo dodávku sendvičových panelů na opláštění haly. „Samozřejmě se během výstavby objevily i věci, které bylo zapotřebí řešit operativně. V tom se nám ale firma AGE s.r.o. snažila vždy vyjít vstříc. Bez toho by vůbec nebylo možné vybudovat celou halu v tak rekordně krátkém čase 4 měsíců“ popsal průběh stavby pan Skácel.

Uvedení do provozu

„Naskladnění nové haly proběhlo přesně podle plánu 16.-17. února 2024“ vypráví pan Skácel a podotýká, že se všichni stále učí z předchozích projektů a na konci každého z nich už ví, co by šlo udělat jinak nebo lépe. Další zkušenosti přicházejí potom s časem. Dále ale dodává, že: „AGE s.r.o. má výhodu v tom, že již funguje na trhu s technologiemi pro drůbež i jako dodavatel ocelových montovaných hal mnoho let, a tudíž mají bohaté zkušenosti. Novinkou však pro nás v tomto projektu bylo, že AGE se velice dobře zhostilo i role subdodavatele vrchní stavby.“

Revitalizace ve třech fázích

Celý projekt revitalizace farmy v Žabčicích je rozdělený na tři fáze a toto byla pouze první z nich. Následovat bude demolice starých původních hal a na vytvořeném místě bude následovat výstavba druhé voliérové haly, tentokrát již včetně servisního objektu. Kromě klimatizovaného skladu násadových vajec, místnosti pro jejich dezinfekci, sociálního zázemí a dílny zde bude i třídička. Společnost by ráda, aby veškerá manipulace s vejci byla plně automatizovaná. Závěrečnou etapou potom bude výstavba třetí haly. Celková kapacita farmy tak bude 66 000 ks rodičovských slepic a kohoutů pouze ve voliérové technologii.

Děkujeme za spolupráci s přejeme hodně úspěchů

AGE tým

Technologie pro drůbež

Sledujte nás - Facebook

Dejte o nás vědět...

soc soc