Virtuální prohlídka +420 494 661 237 Servis age@age.cz
czech arrow

Nová hala AGE na Českobudějovicku


Na konci října jsme slavnostně předali novou halu pro výkrm brojlerů společnosti Alas, a.s.

Nová moderní hala na výkrm brojlerů má moderní technologii ventilace, krmení, osvětlení, napájení a topení.  Také kvalitní boční sendvičové stěny s PIR panely 100 mm a podhled-sendvičové PIR panely 120 mm. Jedná se o širší provedení stavby, ale prostorové možnosti na farmě v Popovicích si vyžádaly toto atypické řešení. Farma v Popovicích má již tři existující starší haly s kapacitou 3 x 30.000 ks. Celkový zástav tak od příštího týdne, kdy bude hala poprvé s kuřaty od firmy MACH DRŮBEŽ a.s.  naskladněna, bude 134.000 ks drůbeže.

Nový provoz se nachází v sousedství již fungujících výkrmen drůbeže u obce Hvozdno na Českobudějovicku.  Společnost Alas, a.s.  zde garantuje produkci českých kuřat, krmených směsmi z českého obilí v objektu, který z větší části vytápí lokálně sklízeným senem. Snaží se tak přispět k posílení potravinové soběstačnosti, neboť není kvalitnějších potravin než těch, které si v naší zemi sami vyrobíme ze surovin z českých polí a faremních chovů.

Za důležité společnost pokládá welfare zvířat ve svých chovech, tedy zajištění správných podmínek pro chov, jakými jsou dostatek prostoru, vyvážené složení krmiva, dostatečný přísun vody a správnou teplotu s optimální ventilací. Pro zajištění optimálních životních podmínek drůbeže pečlivě dodržuje množství naskladňovaných kuřat v halách, které rozhodně nepřeplňuje. Ventilaci ji obstarávají větrací klapky, které se na halách otevírají pomocí automatizovaného, počítačem řízeného systému ventilace jejích hal. Přesto fungování každý den kontroluje nejen počítač, ale také odborná obsluha.

Zajímavostí je, jak již bylo nastíněno, kombinované topení na celé farmě, kdy je využita kotelna na spalování slámy a hořáky na propan-butan. Tato kombinace může přinést farmě konkurenční výhodu a pomoci generovat zisk na splacení této investice. Projekt byl také podpořen dotací.

Naše spolupráce začala podpisem smlouvy v únoru 2022  na základě vyhraného výběrového řízení. Hala byla dokončena a předána 31.8.2022.

Za vzájemnou spolupráci děkujeme a přejeme hodně úspěchů

AGE tým

Dejte o nás vědět...

soc soc