Turn on Javascript!     +420 494 661 237     +420 602 411 747     virtuální prohlídka             Nabídky práce
  • Čeština
  • Angličtina
HALOVÉ TECHNOLOGIE
PRO DRŮBEŽ & PRASATA
AGE E-SHOP

Moderní přístup k budování zemědělského podniku si zaslouží obdiv

Na začátku října v prostorách DVPM Slavíkov v Bezděkově nás přivítal předseda družstva Ing. Václav Němec. Při příležitosti Dne otevřených dveří zcela nového, modernizovaného areálu tří hal pro výkrm brojlerů o celkové zástavové kapacitě 96,5 tisíce kusů brojlerů, si mohli hosté stavby prohlédnout a seznámit se s technologiemi dodanými na klíč firmou AGE s.r.o. České Meziříčí.

Cesta k modernímu družstvu nebyla jednoduchá

„Já již otevírám tento areál podruhé, prvně jsem ho otevíral v roce 1985 pro pět set krav dojných uvázaných na řetězu, ty ovšem zde dlouho nepobyly, jen do roku 1990, pak se jich část ztratila a družstvo Libice přivedlo tento areál do likvidace. Vzápětí potom, až do roku 2019, zde provozovali dřevařskou výrobu, ta se přivedla ale také k zániku.“  Uvedl setkání předseda Ing. Němec.

„Tuto stavbu jsme odkoupili v roce 2019, jelikož je chytře umístěna mimo vesnice a nikde na ně nenaléhá, jako tomu bývalo v 60. letech, kdy se stavěli družstva při vesnicích.“ Popisuje dále předseda začátky projektu obnovy zemědělského družstva a dodává s tím, že tento areál v dezolátním stavu převzali a začali přemýšlet co s ním dělat dál.

„Stavba je nízká pro dojnice nevhodná, navíc pro prasata jsme vybudovali v minulosti tři stáje na Slavíkově. Hlavně při vývoji dnešních cen, když člověk vidí, že se prodávají prasata za 25 Kč, a to v minulosti bylo za 33 Kč, tak jde z toho hrůza“ poznamenal předseda.

Myšlenka na chov drůbeže byla tou nejlepší cestou

Dohoda přišla ihned po návrhu s panem Ing. Zdeňkem Jandejskem, generálním ředitelem firmy RABBIT Trhový Štěpánov a.s., společnost, která už nyní uvádí na trh 20 mil. kuřat za rok. Pan ředitel ten také podotkl, že drůbeží maso dosáhne téměř 30kg spotřeby na obyvatele za rok. V roce 1990 byla spotřebu 12,4 kg. Což je jasným ukazatelem, že se jde tím nejsprávnějším směrem.

Financování nadčasového projektu

 „Z počátku jsme mysleli, že využijeme spousty věcí z minula, že to půjde jednoduše, ale v průběhu stavby, do čeho jsme sáhli všechno bylo špatně, od kanalizace, vodovodních přípojek, střech.“ vypráví předseda Němec své strasti se začátkem přestavby a dále uvádí, že vše se započalo předělávat. Pro zvládnutí celé rozsáhlé modernizace po finanční stránce, zažádali o podporu z projektu Podpory venkova, ve které uspěli především díky pomoci projektantů a pana Webera. Stát by měl na tuto stavbu poskytnout dotaci 29 990 tis. korun což nejsou zanedbatelné peníze. Další díl, třetina nákladů, jak uvádí pan Ing. Němec, jde z vlastních zdrojů a zbylou třetinu pomůže profinancovat Česká spořitelna, která ve výběrovém řízení vyhrála úvěr na dofinancování této stavby, jak nás informoval pan Zadražil, zástupce České Spořitelny.

„Rozpočtové náklady této stavby byly kolem 77 mil.  a nebyly to všechny náklady, více bylo víceprací, než jsme předpokládali. Celkový rozpočet se nakonec vyšplhal až na 100 mil. korun.“ dodal předseda družstva.

Trojlístek subdodavatelů ve vzájemné spolupráci

„Dvě stáje se zrekonstruovali třetí se zbourala, třetí stavba je v podstatě novostavba a veškeré periferní objekty jsou nové,“ uvedl Ing. Václav Škeřík jednatel společnosti Boviline, s.r.o., která se od začátku ujala projekce od prvních studií, celého ekonomicko – legislativního procesu, stavebního povolení, realizačního projektu a samozřejmě vlastní stavby.

„Myslím si, že si pan předseda Němec zvolil ke spolupráci další špičkové firmy jako je AGE s.r.o. České Meziříčí a PAWLICA s.r.o. se špičkovou technologií a obrovskými zkušenostmi.

„Vlastní realizace ve spolupráci s Agrostavem Jihlava, což je osvědčená firma ve Slavíkově, se celý proces začal úspěšně realizovat podle projektu. I když se celá řada kostlivců ukázala až v době stavby, se celá realizace povedla včetně poslední etapy stavby administrativní budovy se sociálním zařízením a s možností expedice už hotových výrobků“ pochvaloval si vzájemnou spolupráci jednatel společnosti Škeřík.

Generální dodavatel celé stavby je Agrostav, akciová společnost Jihlava s panem ředitelem Václavem Saengerem, ten pak dodal, že je rád, že se podařilo vytvořit tým který stavbu zvládnul realizovat v čase a poděkoval všem mistrům, kteří na stavbě pracovali.

Třetím článek v pořadí byla zvolena firma pro dodávku technologií.

Jak pan předseda Němec podotýká „na základě zkušeností z podniků na které jsme se byli osobně podívat a viděli je v chodu, ve výběrovém řízení uspěla firma AGE s.r.o. České meziříčí.“

„Aby projekt měl smysl, tak konkrétně u drůbeže, je třeba mít kvalitní genetiku, kvalitní krmivo, a hlavně kvalitní technologie“ uvedl Ing. Petr Pawlica MBA jednatel společnosti PAWLICA s.r.o.  a AGE s.r.o. a současně poděkoval řediteli Václavu Němcovi za odvahu, a za to, co zde dokázal.

„Pokud technologii nezměníte, nemůžete dosáhnout dobrých parametrů a výsledků“ a dále konstatoval, že je vždycky moc rád, když si zákazníci nebo potenciální zákazníci přijedou a podívají se, jak stavba vypadá a technologie fungují a prohlédnou si detaily na vlastní oči.

„Toto je opravdu špičková farma, když se projdete kolem tak uvidíte, že je to zde postaveno i co se týká okolní úpravy vše v nejvyšším standartu.“ dodal Ing. Pawlica a vyzdvihl vzájemnou spolupráci zmíněných firem s tím, že jistě přesvědčí i další firmy o faktu, že když se pracuje v takovéto kvalitě, má to smysl a podniku to přinese peníze

Dodávka technologií na klíč

„Naše technologie a naše řešení jsou komplexní a přináší kvalitní výsledky“ uvedl firmu AGE s.r.o. její jednatel Václav Bouz a dodal, že hala č. 1 a 2 jsou naprojektovány cca na 33 tis. brojlerů hala č.3 na 30 tis. brojlerů, tedy s cellovou kapacitou 96.500 ks brojlerů.

„Máme tady dvě haly, které jsou rekonstruované, jsou prakticky identické a tyto haly jsme vybavili pouze technologiemi. Nahoře stojí hala č. 3 je postavená na základech, tam je výroba i dodávka celé haly od naší firmy AGE s.r.o. České Meziříčí, samozřejmě vybavena naší technologií. „informoval Vácalv Bouz a dále popsal, jak to celé probíhalo.

„Naše firma AGE s.r.o. dlouhodobě zastupuje firmu Roxell, což je špičková belgická firma, od které nakupujeme sila, dopravníky, krmné linky, a občas i napájecí linky. V tomto případě jsou tu sila na 10 tun krmné směsi, jsou postavené na tenzometrech, takže obsluha má neustále přehled, jakou má zásobu v silech a zároveň má přes počítač informaci kolik zkrmili i s konverzí.“

Raritou je třetí silo

Taková rarita je zde třetí silo, které je určené na skladování pšenice a umožnuje přes počítač přimíchávání určitého procenta pšenice do krmné směsi, což má za následek snížení ceny krmné dávky a zlepšení ekonomiky provozu.

Samozřejmě toto řešení je zajímavé hlavně pro farmáře, kteří mají vlastní pole a vlastní zdroj komodit.

Dále Václav Bouz představil další z prvků technologií: „Následuje klasický dopravník a krmné linky Minimax perfektně osvědčené, fungují tak jak mají, není tu žádná ztráta krmení a je možné je použít již od prvního dne. Další nedílnou složkou je i napájecí kapátkový systém IMPEX.“

 

 

Nejdůležitější věcí celého provozu je ventilační systém.

„Ventilační systém máme vyřešený naší řídící jednotkou AGE-VENT 300+, což je jednotka, která prošla 15letým vývojem, je to náš vlastní výrobek s vylepšenou verzí +, která již obsahuje zrychlení procesů, vylepšení algoritmů a zároveň nový vylepšený monitorovací systém AGE Monitor s podporou nových kamer. Jsou tam další vylepšené služby, např. jak jsem zmínil přimíchávání obilí, okamžité informace o denním přírůstku, o interní váze, konverze, o spotřebě směsi, to vše je v naší unikátní řídící jednotce,“ vysvětlil pan Bouz s tím, že si osobně myslí, že je to dnes nejlepší řídící jednotka v Evropě, jelikož zahraniční výrobci se ji snaží zkopírovat.

„Dalším prvkem ventilačního systému v halách je tzv. pulsní ventilace s přechodem na klasickou, a následně tunelovou a ta je možná ještě doplnit chlazením. Jsou zde zabudovány automatické podtlakové klapky, které vytvářejí první pulsní větrání u těch malých kuřátek od prvního do asi pátého dne. Následně když už to nestačí, tak se připojí ty tzv. FLASH KLAPKY, ve kterých jsou speciální 4 žaluzie, kterými si můžete směrovat proudění vzduchu, no a pokud už ani toto nestačí tak jsou tu velké čtyř metrové klapky, které fungují jako tunel a pak ještě zadní MULTIFAN ventilátory, které zabezpečují odvod vzduchu z haly. Celý systém jsme doplnili ještě o venkovní chladící kolony, které fungují v zásadě jako chladič u aut, jsme schopní ve stáji teplotu výrazně snížit a při tom nezvlhčovat zvířatům podestýlku v rámci chlazení. Popsal celý důležitý proces ventilace Václav Bouz a dodal, že výhoda spočívá především v pocitové teplotě a ve vytvořeném optimálním prostředí pro zvířata.

Posledním článkem výbavy je vytápění hal

Mezi klíčová kritéria volby správného systému vytápění pro stáje patří optimální distribuce teploty, omezení CO2, úspory energie a kompatibilita s životním prostředím.

Umístěny jsou zde čtyři kusy topidel Ermaf na každé hale o výkonu 100Kw a jsou to topidla s odvodem zplodin mimo stáj, faktorem, který snižujme úroveň CO2 a vytváří optimální prostřední pro zvířata. Neopomenutelnou součástí výbavy pak Václav Bouz uvedl i vážení zvířat, teplotní čidla, vlhkostní čidla a čidla na CO2.

„Toto všechno, když nastavíte správně podle chovné příručky a podle svých zkušeností do počítače, tak vám celý proces běží automaticky a obsluha dělá pouze korekce třech veličin, a to je teplota, vlhkost a CO2. To je vše, co potřebuje znát a musí umět obsluhovat.“ Řekl jednatel Václav Bouz na závěr a poděkoval panu předsedovi, za to že firmu AGE s.r.o. vybral a za velice dobrou spolupráci s ostatními dodavateli.

AGE tým