Turn on Javascript!     +420 494 661 237     +420 602 411 747
 • Czech
 • Polish
TECHNOLOGIA HALOWA
DLA DROBIU & ŚWIŃ
AGE E-SHOP

Jednostka sterująca AGE-VENT 300

 

Dobrze działający system wentylacji należy do podstawowych czynników wyraźnie wpływających na wyniki hodowli. AGE s.r.o. oferuje szereg własnych rozwiązań jednostek sterujących do wentylacji, które w połączeniu z wysokiej jakości elementami systemu wentylacyjnego, którymi są przepustnice wentylacyjne i wielkogabarytowe wentylatory, tworzą doskonale funkcjonujący zestaw.

Jednostka sterująca AGE-VENT została zaprojektowana przez firmę AGE specjalnie dla potrzeb zarządzania mikroklimatem i utrzymywania jego optymalnych wartości w kurnikach dla drobiu i w chlewniach dla prosiąt.

 

Jednostka steruje - wentylacją, karmieniem, pojeniem, ważeniem zwierząt, oświetleniem
 

Idealne rozwiązanie jednostki umożliwia bardzo łatwe sterowanie. Obsługa koryguje tylko takie właściwości mikroklimatu, jak temperatura, wilgotność powietrza, zawartość CO2. Następnie jednostka sama znajduje optymalną drogę, jak w konkretnych warunkach hodowli doprowadzić mikroklimat do wymaganych parametrów. Przy tym optymalnie i w czasie rzeczywistym reaguje na zmiany czynników wpływających na mikroklimat. Właściwości adaptacyjne jednostki pozwalają na późniejszą analizę wykonanej zmiany i nieprzerwane przystosowywanie się do aktualnej sytuacji. Jednostkę można sterować za pomocą ekranu dotykowego, komputera, telefonu komórkowego albo tabletu.

Wentylacja

Sterowanie wentylacją jest ustawione z góry na cały turnus. Tak więc obsługa nie musi ingerować do sterowania wentylacją, co eliminuje błędy wynikające z czynnika ludzkiego. Obsługa ma jednak możliwość wprowadzania niewielkich korekt wymaganego klimatu w kurniku albo chlewni.

Jednostka sterująca sama analizuje i adaptacyjnie przystosowuje wentylację do konkretnych parametrów klimatu (temperatura wewnętrzna i zewnętrzna, CO2, wilgotność wewnętrzna i zewnętrzna, punkt rosy, itp.).

 • Strefowe sterowanie przepustnicami i nagrzewnicami. Możliwość podziału hali nawet na 6 sekcji
 • Oddzielne sterowanie kolejnych nagrzewnic, co można wykorzystać do dogrzewania biogazem
 • Możliwość wentylacji ciągłej i impulsowej
 • Wentylacja tunelowa. Jednostka sama analizuje i przełącza podciśnieniowy i tunelowy sposób wentylacji
 • Adaptacyjne chłodzenie impulsowe
 • Sterowanie nawilżaniem
 • Kalkulacja kosztów ogrzewania

 

Karmienie

 • Możliwość korzystania z kilku trybów karmienia (czasowe karmienie, czasowe dawkowanie, dawkowanie ręczne, adaptacyjne przygotowanie mieszanek paszowych)
 • Dwa niezależne karmienia
 • Cztery osobne silosy
 • Historia zużycia paszy
 • Zużycie paszy w zależności od tensometrycznego ważenia albo pomiaru impulsowego
 • Czasowe karmienie z dokładnością sekundową
 • Dawkowanie ręczne z kontrolą dostatecznej pozostałości w silosie
 • Dawkowanie automatyczne zgodnie z harmonogramem dziennym
 • Dokładne, adaptacyjne mieszanie dwóch składników paszy z możliwością korekty, zależnie od wagi zwierząt i krzywej wzrostu.

 

Ważenie zwierząt

 • Dwa niezależne ważenia. Cztery wagi wiszące
 • Większa dokładność dzięki bieżącej korekcie wagi referencyjnej
 • Możliwość bieżącej kontroli odchyłki od krzywej wzrostu i przyrostów dobowych
 • Korekta mieszania mieszanek paszowych w zależności od wagi zwierząt i odchyłki od krzywej

 

Pojenie

 • Czasowe ograniczenie podawania wody
 • Kontrola zużycia wody

 

Oświetlenie

 • Płynne i przekaźnikowe sterowanie oświetleniem
 • Jedno sterowanie płynne i jednocześnie dwa przekaźnikowe sterowania światłem
 • Możliwość korekty temperatury końcowej w zależności od oświetlenia kurnika albo chlewni

 

 

 

 • Łatwe sterowanie
 • Pomiar dla poszczególnych odcinków hodowli
 • Pomiar za pomocą maksymalnie 13 czujników temperatury
 • Ustawienia dla konkretnej hodowli
 • Zdalny dostęp przez telefon, tablet albo komputer
 • Rezerwowe sterowanie ręczne z rozdzielnicy
 • System alarmowy
 • Sterowanie w języku czeskim
 • Przystępna cenowo