TECHNOLOGIA HALOWA
DLA DROBIU & ŚWIŃ
AGE E-SHOP

Woliery Bolegg Terrace

 

Do osiągnięcia najlepszych możliwych wyników przy produkcji jaj konsumpcyjnych kluczowe jest, aby nioski szybko znalazły drogę w systemie wolierowym. Lokalizacja wody, karmy i gniazd do składania jaj musi odpowiadać naturalnemu zachowaniu niosek. W fazie odchowu trzeba nauczyć nioski wskakiwania na różne poziomy, aby potem w systemie wolierowym były zdolne same dostać się do wody i paszy.

Woliery dla większej efektywności hodowli i welfare kur niosek


Od chwili jego w prowadzenia na rynek, w Bolegg Terrace wyhodowano ponad 25 milionów kurcząt, co dowodzi ogromnego sukcesu tego systemu wolierowego. Bolegg Terrace jest zaprojektowany w formie drzewa i żaden inny system nie jest tak otwarty. Razem z przemyślanym rozmieszczeniem grzęd ułatwia przemieszczanie się kur w pionie. Mogą się one przemieszczać w systemie na całej jego długości, bez napotykania jakichkolwiek przeszkód.

Gniazda są umieszczone w sercu systemu Bolegg Terrace. Każdego ranka kury sfruwają z grzęd, aby się napić, najeść i znieść jajko. Atrakcyjna, wygodna i bezpieczna powierzchnia gniazda minimalizuje liczbę jaj znoszonych poza gniazdami.

Konfiguracja systemu Bolegg Terrace tworzy szerokie korytarze bez przeszkód, którymi zwierzęta mogą się przemieszczać w pionie. Nie muszą przelatywać z jednego rzędu do drugiego.

 

 

  • Dobry przegląd wizualny przy każdej kontroli.
  • Optymalna dystrybucja światła, która zmniejsza liczbę jaj na podłodze
  • Przyjemne środowisko pracy 
  • Możliwość czyszczenia z miniładowarką
  • Optymalne warunki życiowe dla niosek