TECHNOLOGIA HALOWA
DLA DROBIU & ŚWIŃ
AGE E-SHOP

Ważenie silosów

 

Wszystkie dostarczane przez nas silosy można uzupełnić o system ważenia tensometrycznego. W ten sposób uzyskasz informację o stanie zapasów w silosie. Pod każdą nogą silosa jest umieszczony tensometryczny czujnik ciężaru. Poszczególne czujniki są podłączone przez przetworniki cyfrowe do jednostki sterującej AGE-VENT 300, ewentualnie jednostki paszowej AGE-FEED 300, która wyświetla i zapisuje wartości zmierzone.

 

  • Tensometryczny pomiar ciężaru paszy
  • Nieustanny przegląd aktualnej ilości
  • Dokładna kontrola ciężaru dostarczonej paszy
  • Historia zużycia
  • Alarm przy przekroczeniu ustawionej ilości paszy
  • Przystosowane do wszystkich typów silosów