Prasnice porodna

Chov prasat Prasnice porodna
Prasnice porodna
Diagonální uspořádání Doupata pro selata Porodní klec Perforovaný strop
Diagonální uspořádání Doupata pro selata Porodní klec Perforovaný strop
Chladící kolona Topení-delta trubky Diagonální uspořádání Chladící kolona
Chladící kolona Topení-delta trubky Diagonální uspořádání Chladící kolona

SYSTÉMY, KTERÉ POTŘEBUJETE PRO PORODNU

Systém prasnice porodna

Pro správný chod poroden je třeba zajistit sladění sedmi základních systémů, které jsou znázorněny na obrázku vlevo. Nelze se však domnívat, že tyto systémy jsou na sobě nezávislé. Úspěšné výsledky Vašeho chovu záleží do značné míry na tom, zda se Vám podaří dosáhnout vyváženého a pro Vaše zvířata příznivého prostředí uvnitř stáje. Příznivé prostředí je možné zajistit a udržovat pouze v případě, že systémy znázorněné na obrázku vlevo budou v rovnováze. Potom se investice do technologického zařízení promítne i do výsledků Vašeho chovu. Je tedy nutné systémy vzájemně sladit a integrovat je do bezchybně fungujícího celku.

Společnost AGE působí na českém trhu od roku 1992 a je dodavatelem komplexních zařízení pro chovy prasat a drůbeže. Zároveň úspěšně působí jako integrátor jednotlivých systémů, a to jak do existujících staveb, tak i do staveb nových, které má ve svém výrobním programu.

Záleží nám na tom, aby Vaše investice do poroden přinášely očekávaný efekt, a proto zajišťujeme nejen návrh a projekci řešení pro Váš chov, ale i montáž, servis a dodávky náhradních dílů.

Pro bližší seznámení se zařízením pro porodny pokračujte volbou v rozbalovacím menu.