Jalové a březí prasnice

Chov prasat Jalové a březí prasnice
Jalové a březí prasnice
Individuální ustájení Skupinové ustájení Průchozí branky Skupinové ustájení
Individuální ustájení Skupinové ustájení Průchozí branky Skupinové ustájení
Branka Individuální ustájení Krmný systém Sklopné branky kotců
Branka Individuální ustájení Krmný systém Sklopné branky kotců

ZAŘÍZENÍ, KTERÉ POTŘEBUJETE PRO JALOVÉ A BŘEZÍ PRASNICE

Systém jalové a březí prasnice Pro správný chod oddělení jalových a březích prasnic je třeba zajistit sladění sedmi základních systémů, které jsou znázorněny na obrázku vlevo. Nelze se však domnívat, že tyto systémy jsou na sobě nezávislé. Úspěšné výsledky Vašeho chovu záleží do značné míry na tom, zda se Vám podaří dosáhnout vyváženého a pro Vaše zvířata příznivého prostředí uvnitř stáje. Příznivé prostředí je možné zajistit a udržovat pouze v případě, že systémy znázorněné na obrázku vlevo budou v rovnováze. Potom se investice do technologického zařízení promítne i do výsledků Vašeho chovu. Je tedy nutné systémy vzájemně sladit a integrovat je do bezchybně fungujícího celku.

Společnost AGE působí na českém trhu od roku 1992 a je dodavatelem komplexních zařízení pro chovy prasat a drůbeže. Zároveň úspěšně působí jako integrátor jednotlivých systémů, a to jak do existujících staveb, tak i do staveb nových, které má ve svém výrobním programu.

Záleží nám na tom, aby Vaše investice do oddělení jalových a březích prasnic přinášely očekávaný efekt, a proto zajišťujeme nejen návrh a projekci řešení pro Váš chov, ale i montáž, servis a sklad náhradních dílů.

Pro bližší seznámení se zařízením pro jalové a březí prasnice pokračujte volbou v rozbalovacím menu.