Teplovzdušný agregát IFH

Chov drůbeže Brojleři výkrm Vytápění Topidlo IFH
Teplovzdušný agregát IFH

 

Nový způsob vytápění v chovech brojlerů

 

Přednosti nového přístupu

 

Nový způsob vytápění v halách pro brojlery přináší především úsporu nákladů na vytápění a zlepšení kvality podestýlky. Tím dochází k dosažení lepšího zdravotního stavu chovaných zvířat za “méně peněz”. Teplý vzduch je díky nastavitelným klapkám směrován přímo do zóny zvířat. Topidlo je vybaveno tepelným výměníkem a systémem pro odvod zplodin hoření. Při natápění haly tedy není nutné ventilovat, protože v hale nedochází k produkci CO2.

 

Topidlo dokáže pracovat ve dvou režimech. V prvním režimu vytápí halu. Jakmile je dosaženo požadované teploty, přejde topidlo do druhého režimu. V tomto režimu odebírá teplejší vzduch z hřebene haly a opět ho směruje tam, kde je zapotřebí - do zóny zvířat.

 

V Nizozemí certifikováno jako nástroj pro snižování emisí amoniaku!

 

  • Teplovzdušný agregát ohřeje až 450 m2 podlahové plochy.
  • Topidlo přivádí spalovaný vzduch z vnějšku stáje a spaliny odvádí mimo stáj
  • Topné médium propan nebo zemní plyn.
  • Teplovzdušný agregát disponuje tepelným výměníkem z nerezové oceli

 

Parametry a funkce topidel IFH