Teplovzdušný agregát GP95/GP120

Chov drůbeže Brojleři výkrm Vytápění Agregát GP95/125
Teplovzdušný agregát GP95/GP120

GP95_120_1.jpg


OBECNÉ INFORMACE


Plně automatický teplovzdušný agregát vybavený hořákem se sníženým obsahem kysličníku dusíku (NOX) pro vyhřívání vnitřních prostor a pro procesy sušení.

Ideální pro použití v následujících oblastech:

  • Vyhřívání vnitřních prostor stájí.
  • Sušení obilnin, brambor nebo cibule.
  • Sušení pro stavební účely.
  • Minimalizace ztrát nebo škod způsobených mrazem na zařízeních nebo strojích.

Teplovzdušné agregáty typu Ermaf GP se osvědčily v mezinárodním měřítku během období více jak dvaceti let. Konstrukční provedení tohoto ventilátorového hořáku zaručuje nízké hodnoty obsahu kysličníku dusíku, což přispívá k optimální vnitřní atmosféře při současném zajišťování minimálních nákladů na vyhřívání.

Toto zařízení může pracovat na bázi spalování zemního plynu nebo propanu a při provozování a použití vykazuje velkou pružnost.

Při použití vyhřívacího zařízení typu GP je zaručována konstantní teplota vnitřního prostoru.


TECHNICKÉ INFORMACE


GP95 (95KW)

Spotřeba plynu

Tlak hořáku

Přípoj.

El.

Bezpeč.

Dosah

zemní

(m3/h)

propan

(kg/h)

zemní

(mbar)

propan

(mbar)

plynu

 

přípojka

V/W

plamene

 

tepla

(m)

7,8 6,8 20-25 37-50 3/4" 230/650 ionizace 40

 

Množství Hmotnost Délka Výška Šířka Jištění Jištění
vzduchu (kg) mm mm mm

tlak

vzduchu

tlak

plynu

6500 37 1150 484 590 Tlak. spínač Tlak. spínač

 

GP120 (120KW)

Spotřeba plynu

Tlak hořáku

Přípoj.

El.

Bezpeč.

Dosah

zemní

(m3/h)

propan

(kg/h)

zemní

(mbar)

propan

(mbar)

plynu

 

přípojka

V/W

plamene

 

tepla

(m)

9,9 8,6 20-25 37-50 3/4" 230/735 ionizace 40

 

Množství Hmotnost Délka Výška Šířka Jištění Jištění
vzduchu (kg) mm mm mm

tlak

vzduchu

tlak

plynu

8000 45 1450 532 650 Tlak. spínač Tlak. spínač

 

Cyklus růstu zvířat je pozitivně ovlivňován při současné minimalizaci nákladů na vyhřívání.

Naše teplovzdušné agregáty jsou konstrukčně provedeny z vysoce kvalitní oceli, čímž se zabraňuje působení jakýchkoliv agresivních prostředí.

Spalovací komora teplovzdušného zařízení je vyrobena z oceli, která vykazuje odolnost proti žáru.

Hořák, který je namontován v komoře tohoto teplovzdušného agregátu, je zapalován elektrickým způsobem, přičemž je tu namontována iontová regulace.

Automatická regulační jednotka hořáku je namontována uvnitř vodotěsného krytu z plastu.

Obsahuje indikátor poruchy, který může být externě odblokován.

Plně automatický provoz teplovzdušného agregátu je zajištěn prostřednictvím použití termostatu nebo regulátoru.

Veškeré zařízení je v souladu s platnými předpisy a ustanoveními ES a podle toho bylo také provedeno jeho testování.

Může být předmětem technických modifikací.


REFERENCE


Obrázky v této sekci lze zvětšit kliknutím.

GP95/120 GP95/120
Teplovzdušný agregát Teplovzdušný agregát