AGEVENT-100, AGEVENT-200

Chov drůbeže Brojleři výkrm Ventilace AGEVENT-100
AGEVENT-100, AGEVENT-200

 

Oceněno Grand Prix Techagro 2012

 

Zcela nová filozofie řízení mikroklimatu

.......Přehled vždy a všude

Zcela nová filozofie řízení mikroklimatu

 

AGEVENT-100 zbavuje obsluhu nutnosti zadávání a změny parametrů procesu řízení mikroklimatu. Obsluha pouze upravuje vlastnosti mikroklimatu: teplotu, vzduch -CO2 a podestýlku-RH. Jednotka sama řeší optimální cestu, jak požadovaných vlastností mikroklimatu v konkrétních a mnohdy unikátních podmínkách stáje dosáhnout.

 

Již nepřetápějte!

Jednotka se sama přizpůsobí změně klimatu.

Adaptivní řízení vlhkosti!

Jednotka volí nákladově výhodnější variantu ke snížení vlhkosti v hale.

Hladina CO2 pod kontrolou!

Dynamické řízení klimatu s ohledem na hladinu CO2

 

Jednotka přináší zcela ojedinělý přístup k řízení mikroklimatu.

Farmář na základě posouzení stavu uvnitř haly může upravit z hlediska chovu klíčové vlastnosti mikroklimatu.

Těmi jsou teplota, vzduch-CO2 a  podestýlka-RH.
Vlastnosti mikroklimatu upravuje jejich „zlepšením“ (plus) nebo „zhoršením“ (mínus).