Ventilační klapky s ovládáním a řízením chodu

Chov drůbeže Brojleři výkrm Ventilace Ventilační klapky
Ventilační klapky s ovládáním a řízením chodu

Klapky_3.jpg


OBECNÉ INFORMACE


Použití:

Aby se ve stájích dosáhlo účinné a rovnoměrné výměny vzduchu, osazují se ve stěnách stáje ventilační klapky, které řízeně otevírají nebo přivírají otvory pro přívod vzduchu. Klapky jsou soustavou kladek a lanek ovládány servomotorem. Jeho chod je řízen elektronickými jednotkami. Údaje o teplotě ve stáji předává čidlo, které je umístěno uprostřed stáje. Poruchu funkce hlásí signalizační jednotka (alarm).


TECHNICKÉ INFORMACE


Soubor zařízení sestává z těchto částí:

  • ventilační klapky
  • servomotor
  • čidla
  • řídící elektronická jednotka
  • elektronická signalizační jednotka (alarm)

REFERENCE


Obrázky v této sekci lze zvětšit kliknutím.

Ventilační klapky Ventilační klapky
Detail klapky Klapky použité v systému podtlakové ventilace