HALOVÉ TECHNOLOGIE PRO
DRŮBEŽ & PRASATA

Prvky ventilačního systému

Dobře fungující ventilační systém patří k základním faktorům výrazně ovlivňujícím výsledky každého chovu. AGE s.r.o. nabízí vlastní řadu řídících jednotek ventilace. Ty v kombinaci s ostatními vysoce kvalitními prvky ventilačního systému tvoří výborně fungující celek.

Naše haly AGE osazujeme kvalitními velkoprůměrovými ventilátory, ventilačními komíny a různými typy podtlakových nebo přetlakových klapek. Umíme velmi dobře zajistit ventilaci tunelovou, příčnou, stropní nebo kombinovanou a to jak u nových hal, tak rekonstruovaných staveb. 

Ventilační klapky Flash 

Flash klapky mají počítačem AGE VENT řízené otevírání nebo přivírání otvorů pro přívod vzduchu. Klapky jsou soustavou kladek a lanek ovládány servomotorem. Údaje o teplotě ve stáji předává čidlo, které je umístěno uprostřed stáje. Poruchu funkce hlásí signalizační jednotka (alarm).

Podtlakové ventilační klapky

S tlakem 14 nebo 16 Pa

Tunelové ventilační klapky

Rozměr 80 × 150 cm, otevírá se pomocí servomotoru, řízena počítačem.

Velkoprůměrové ventilátory MULTIFAN

Stropní komíny

  • Vlastní vzduchotechnika
  • Kvalitní ventilační prvky
  • Vlastní řídící jednotka ventilace
  • Optimální mikroklima ve stájích vždy zaručeno
  • Vhodné pro haly s drůbeží i prasaty