HALOVÉ TECHNOLOGIE PRO
DRŮBEŽ & PRASATA

Bolegg Starter

V zařízení Bolegg Starter nabízí špičkové tréninkové příslušenství s optimálně jednoduchým použitím. V tomto řadovém systému s vnitřními plošinami začíná trénink kuřat od prvního dne. Zvedáním integrovaných plošin se od sebe postupně oddělí úrovně s vodou a krmivem podle růstu drůbeže. To stimuluje ptáky ke skákání na různé úrovně v systému.

Po 6 nebo 7 týdnech se dveře otevřou a kuřice se mohou v přístřešku volně pohybovat. Zatímco v noci odpočívají ptáci na integrovaných hřadech, může správce drůbežárny ptáky v systému snadno zamknout za účelem vakcinace nebo odchytu.

Všechny úrovně Bolleg Starter jsou vybaveny pásy na trus a provzdušňovacími trubkami. Tím je zajištěna suchá mrva, čerstvý vzduch na úrovni ptáků a celkově dobré klima v přístřešku. Výsledkem odchovu v zařízení Bolegg Starter je stejnoměrné a zdravé hejno připravené k životu ve voliérovém systému.

 

  • Dobrý vizuální přehled pro snadnou kontrolu
  • Optimální distribuce světla
  • Příjemné pracovní prostředí
  • Tréning kuřat od prvního dne
  • Optimální příprava na voliérový chov
  • Jednoduché použití